Toegenomen Webshops

De ontstane covid situatie heeft ervoor gezorgd dat er een nieuwe situatie zich geeft voorgedaan op de markt. Voor consumenten en producenten is het de afgelopen periode vooral een zaak van goed kunnen inschatten op welke manier en wanneer zij hun inkopen en aanbiedingen doen. Maatregelen over en weer om het virus de kop in te drukken waren meteen voelbaar in winkels, maar ook gewoon in het dagelijks leven. Het is dan met een klein reken sommetje vast te stellen dat er een verschuiving in het gedrag van consumenten zonder meer het geval zal zijn.

De verschuiving

Waar je als consument trouw via internet je zaken deed, is dit door de getroffen maatregelen meer een noodzaak. Hetzelfde geld ook voor consumenten die uitsluitend hun zaken deden door fysiek in de shops aanwezig te zijn, maar daar is ook verandering in gekomen. De overheid heeft een pakket aan maatregelen ingevoerd om het virus vooral beheersbaar te houden. De rode draad die door de maatregelen als een spiraal gaat, is vooral het afstand houden en zo veel mogelijk vermijden van drukke plekken. Zoals eerder aangegeven heeft dit ervoor gezorgd dat er een verschuiving te merken is in het consumentengedrag. In het verlengde van de crisis maatregelen zijn er heel wat webshops bijgekomen, omdat de “nieuwe consument” nu het best van huis uit, beter bereikt kan worden.

Bijgekomen webshops

De bestaande webwinkels hebben hun omzet door het coronavirus zien stijgen. Zo blijkt uit onderzoek van marktonderzoeker Gfk dat er in de week van Pasen een forse stijging in de gemiddelde omzet van de webshops van 72 procent geconstateerd is. Dit komt neer op hetzelfde als tientallen miljoenen euro’s meer dan dezelfde week van het vorig jaar. Een zeer opmerkelijke ontwikkeling kan dit genoemd worden, die in nauw verband staat met de maatregelen die samenhangen met de corona crisis. De groei van online verkopen is de afgelopen periode flink toegenomen, maar daarin kwam er geleidelijk aan een daling. Sinds de corona crisis is dit een zaak die het tegenovergestelde vertoont. Los van de forse stijging van de omzet hebben ook meer ondernemers een stap gezet om over te stappen van offline naar online zaken doen.

Gedwongen online

Online een winkel openen is voor nu de enige optie die ondernemers hebben om te kunnen ondernemen onder de huidige coronamaatregelen die nu van kracht zijn. In Wijk bij Duurstede hebben 17 lokale ondernemers de handen in een geslagen om hun producten aan te bieden. Deze actie van de 17 ondernemers zijn identiek aan het nieuwe normaal die ervoor zorgt dat het aantal webshops alsmaar blijft stijgen. De stijging van het aantal webshops zal een blijvende trend vertonen zolang de maatregelen om het coronavirus de kop in te drukken nog gelden. Het is dan niet zonder meer dat er volgens retaildeskundige Danny van Den Burg, die verbonden is aan Gfk, aangeeft dat er sinds het coronavirus, een groei op te merken is in de online omzet per week met maar liefst 56 procent. De verwachting is dat dit zal blijven stijgen zolang de consument nog van huis uit zijn inkopen moet doen.